Veiling van Belgische kunst breekt verschillende records

De « Jeune Peinture » of « De Jonge Belgische Schilderkunst » slaat op een heterogene groep kunstenaars zoals Pierre Alechinsky, Gaston Bertrand, Anne Bonnet, Jan Cox, Jules Lismonde, Marc Mendelson en Louis Van Lint, die na de oorlog actief waren. Ze hadden geen gemeenschappelijke stijl of credo en hun taal varieerde van het post-expressionisme tot de abstracte kunst. Uit die groep, geruggesteund door een aantal mecenassen en verzamelaars, ontstond in 1950 de belangrijke Prijs van de Jonge Belgische Schilderkunst, of de Prix de la Jeune Peinture Belge. Naast Alechinsky, Bury, Collignon waren er heel wat bekende laureaten als Roger Raveel, Englebert Van Anderlecht, Walter Leblanc, Raoul De Keyser, Ann Veronica Janssen, Berlinde De Bruyckere en Hans op de Beeck. De prijs bestaan nog steeds en draagt nu als naam Young Belgian Art Prize.